Onsdag den 30 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:44

Föredragningslista

2018/19:44

Onsdagen den 30 januari 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Avsägelser

2

Sven-Erik Bucht (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

3

Anders Lönnberg (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 februari

4

Jonas Millard (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 februari

5

Anders Ygeman (S) som ledamot i krigsdelegationen

6

Maria Ferm (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om kompletteringsval

7

Maria Plass som suppleant i riksbanksfullmäktige

Meddelande om frågestund

8

Torsdagen den 31 januari kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

9

2018/19:17 Torsdagen den 17 januari

NU

10

2018/19:14 Torsdagen den 24 januari

SkU

11

2018/19:13 Torsdagen den 24 januari

MJU

Anmälan om faktapromemorior

12

2018/19:FPM27 Genomförande av kommissionens beredskapsplan inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019 2017/18:FPM162, 2018/19:FPM17, COM(2018) 890

UU

13

2018/19:FPM28 Förordning om vissa flygsäkerhetsfrågor med anledning av Storbritanniens utträde ur EU COM(2018) 894

TU

14

2018/19:FPM29 Förordning om grundläggande flygförbindelser med anledning av Storbritanniens utträde ur EU COM(2018) 893

TU

15

2018/19:FPM30 Grundläggande förbindelser för godstransporter på väg med anledning av Storbritanniens utträde ur EU COM(2018) 895

TU

16

2018/19:FPM31 Förordningar om regler för tillgång till EU:s informationssystem för ETIAS syften COM(2019) 4, COM(2019) 3

JuU

Anmälan om granskningsrapport

17

RiR 2019:3 Regionala exportcentrum – En del av Sveriges exportstrategi

NU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.