Onsdag den 4 december 2019

Föredragningslista 2019/20:44

Föredragningslista

2019/20:44

Onsdagen den 4 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2019/20:175 av Boriana Åberg (M)
Det ökade antalet barn- och ungdomsrån

2

2019/20:176 av Mikael Oscarsson (KD)
Kriminell användning av samordningsnummer

3

2019/20:177 av Saila Quicklund (M)
Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

4

2019/20:180 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Kryphål för att få permanent uppehållstillstånd

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2019:34 Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

6

2019/20:3438 av Arman Teimouri m.fl. (L)

NU

7

2019/20:3439 av Peter Helander m.fl. (C)

NU

8

2019/20:3440 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

9

2019/20:3441 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:FiU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Skatteutskottets betänkanden

13

Bet. 2019/20:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1 res. (SD)

14

Bet. 2019/20:SkU11 Anstånd med kupongskatt i vissa fall

1 res. (M)

15

Bet. 2019/20:SkU12 Skatt på avfallsförbränning

1 res. (SD)

16

Bet. 2019/20:SkU15 Sänkt skatt på drivmedel

2 res. (M, SD)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

17

Bet. 2019/20:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2 res. (SD, V)

18

Bet. 2019/20:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (M, SD, KD)

Utrikesutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (SD, V, KD)

Civilutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (SD, V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.