Onsdag den 9 september 2020

Föredragningslista 2020/21:4

Föredragningslista

2020/21:4

Onsdagen den 9 september 2020

Kl.

09.00

Partiledardebatt

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:455 av Hans Rothenberg (M)
Inställda mässors inverkan på jobb och tillväxt

3

2019/20:459 av David Josefsson (M)
Förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp

4

2019/20:464 av Niklas Wykman (M)
Hållbara offentliga finanser

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2019/20:FPM69 EU-strategi för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn COM(2020) 607

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2019/20:195 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

FiU

7

2019/20:201 Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

KU

Skrivelser

8

2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

UbU

9

2019/20:202 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

AU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.