Onsdagen den 11 juni 2008

Föredragningslista 2007/08:126

2007/08:126

Onsdagen den 11 juni 2008

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

     

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 4 juni

     

    

2                                     

Partiledardebatt

     

    

Datum för öppnande av riksmötet 2008/09

3                                     

Tisdagen den 16 september

     

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

4                                     

2007/08:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007

Kammaren har beslutat om motionsrätt på denna skrivelse

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid till
fredagen den 19 september kl. 16.30

SoU

     

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

5                                     

2007/08:AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning

2 res. (s,v,mp)

Konstitutionsutskottets betänkanden

6                                     

2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag

1 res. (s,v,mp)

7                                     

2007/08:KU20 Granskningsbetänkande

10 res (s,v,mp)

8                                     

2007/08:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

     

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkande

9                                     

2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

14 res. (s,v,mp)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

10                                 

2007/08:MJU17 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

5 res. (s,v,mp)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

11                                 

2007/08:SfU13 Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen

2 res. (s,v,mp)

     

     

     

    

    

    

    

Ärenden för debatt och avgörande

Utrikesutskottets betänkande

12                                 

2007/08:UU9 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

47 res. (s,v,mp)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

13                                 

2007/08:NU14 Ny konkurrenslag m.m.

2 res. (s,v)

14                                 

2007/08:NU16 Vissa immaterialrättsliga frågor

2 res. (v,mp)

15                                 

2007/08:NU17 Talan om skadestånd på grund av brott mot konkurrensreglerna

Skatteutskottets betänkanden

16                                 

2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

1 res. (mp)

17                                 

2007/08:SkU31 Ändring i det nordiska skatteavtalet

     

     

    

                                   ______________________________