Tisdag den 1 februari 2022

Föredragningslista 2021/22:62

Föredragningslista

2021/22:62

Tisdagen den 1 februari 2022

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 11 januari

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Christian Carlsson (KD) fr.o.m. den 29 januari
Därmed upphörde Ulf Lönnbergs (KD) uppdrag som ersättare 

 

 

Meddelande om frågestund

 

3

Torsdagen den 3 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2021/22:14 Torsdagen den 27 januari 

SkU

5

2021/22:23 Torsdagen den 9 december

FiU

6

2021/22:28 Torsdagen den 20 januari

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2021/22:303 av Maria Ferm (MP)
Bistånd som påtryckningsmedel

 

8

2021/22:304 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Marockos brott mot mänskliga rättigheter

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2021/22:FPM48 Förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet COM(2021) 776

FiU

 

Anmälan om avskrivning av proposition och följdmotioner

 

10

2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:SkU10 Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:JuU12 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

1 res. (S, V, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:UbU5 Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

14

Bet. 2021/22:UbU9 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

2 res. (M, SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:TU5 Kollektivtrafikfrågor

26 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:MJU12 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

4 res. (M, SD, KD)

17

Bet. 2021/22:MJU14 Livsmedelspolitik

16 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

18

2021/22:290 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder för en bättre diabetesvård

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

19

2021/22:283 av Ludvig Aspling (SD)
Åtgärder mot skuggsamhället

 

20

2021/22:293 av Maria Malmer Stenergard (M)
Återvändarverksamheten

 

21

2021/22:295 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skuggsamhällets omfattning

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

22

2021/22:266 av John Widegren (M)
Vargpopulationen

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

23

2021/22:282 av Magnus Jacobsson (KD)
Den nationella infrastrukturplanen

 

24

2021/22:289 av Thomas Morell (SD)
Möjligheten att ta körkort under falsk identitet

 

25

2021/22:292 av Jessika Roswall (M)
Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

26

2021/22:260 av Jens Holm (V)
Skogens betydelse för klimat och biologisk mångfald

 

27

2021/22:291 av Daniel Bäckström (C)
Kostnadsutvecklingen inom lantbruket

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

28

2021/22:213 av Thomas Morell (SD)
En godtagbar postservice

 

29

2021/22:256 av Larry Söder (KD)
Snabbare utbyggnad av elnäten

 

30

2021/22:271 av Thomas Morell (SD)
Det höga bränslepriset

 

31

2021/22:274 av Johan Hultberg (M)
Elförsörjningens betydelse för jobb och företagande

 

32

2021/22:279 av Jens Holm (V)
Betalsystem för publika laddpunkter

 

 

Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

33

2021/22:281 av Johan Hultberg (M)
De ekonomiska förutsättningarna för kommuner med många delårsboende

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.