Tisdag den 10 september 2019

Föredragningslista 2019/20:1

Föredragningslista

2019/20:1

Tisdagen den 10 september 2019

Kl.

11.00

Upprop

______________________________________________________________________________

1

Inledning

2

Anmälan om frånvaro från dagens sammanträde

Anmälan om ny riksdagsledamot

3

Thomas Hammarberg (S) fr.o.m. den 5 september

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

4

Ida Drougge (M) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Richard Herreys (M) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare för statsråd

5

Elsemarie Bjellqvist (S) som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 5 september 2019 t.o.m. den 13 januari 2020

6

Mattias Vepsä (S) som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 14 januari 2020 t.o.m. den 26 september 2022

7

Sultan Kayhan (S) som ersättareför statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 5 september2019 t.o.m. den 26 september 2022

8

Upprop


Meddelande om frågestund

9

Torsdagen den 12 september kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

10

2018/19:309 av Ludvig Aspling (SD)
Diplomatiska garantier

11

2018/19:312 av Staffan Eklöf (SD)
En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden

12

2018/19:314 av Staffan Eklöf (SD)
En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

13

2018/19:158 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

FiU

14

2018/19:159 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

FiU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.