Tisdag den 10 september 2019

Föredragningslista 2019/20:2

Föredragningslista

2019/20:2

Tisdagen den 10 september 2019

Kl.

14.00

Riksmötets öppnande

______________________________________________________________________________

1

Riksmötets öppnande

_________________________