Tisdag den 11 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:72

Föredragningslista

2019/20:72

Tisdagen den 11 februari 2020

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 21 januari

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 13 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2019/20:305 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Ersättningsjobb i Kiruna

 

4

2019/20:307 av Ulla Andersson (V)
RUT-avdragets effektivitet och fördelningseffekter

 

5

2019/20:308 av Tony Haddou (V)
Utökning av RUT-avdraget

 

6

2019/20:310 av Jessica Thunander (V)
Kollektivtrafik och ökad jämlikhet

 

7

2019/20:311 av Kjell Jansson (M)
Bränsle- och fordonsskatter

 

8

2019/20:313 av Helena Bouveng (M)
Effekter av höjda skatter på transporter

 

9

2019/20:315 av Jens Holm (V)
Information om klimatkrisen

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

10

2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

AU

11

2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

12

2019/20:254 av Jonas Sjöstedt (V)
Privatiseringar av samhällsfunktioner

 

13

2019/20:288 av Eric Palmqvist (SD)
Tillståndsprocesser

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

14

2019/20:287 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Översyn av riksintressen

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

15

2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD)
Restriktiva åtgärder mot Iran
2019/20:274 av Arin Karapet (M)
Insyn i Irans haverikommission

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

16

2019/20:298 av Daniel Riazat (V)
En jämlik förskola

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

17

2019/20:252 av Sten Bergheden (M)
En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
2019/20:253 av Jan Ericson (M)
En avgift för att lägga upp virke längs vägar

 

 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

18

2019/20:256 av Runar Filper (SD)
Effektivare vargförvaltning

 

19

2019/20:270 av John Widegren (M)
Gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin

 

20

2019/20:284 av Magnus Oscarsson (KD)
Åtgärder mot vildsvin

 

21

2019/20:291 av Betty Malmberg (M)
Bristen på veterinärer

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.