Tisdag den 11 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:102

Föredragningslista

2018/19:102

Tisdagen den 11 juni 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 13 juni kl. 14.00

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2

Bet. 2018/19:SfU25 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialutskottets betänkande

3

Bet. 2018/19:SoU20 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Skatteutskottets betänkande

4

Bet. 2018/19:SkU23 Redovisning av skatteutgifter 2019

Utrikesutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

6

Bet. 2018/19:UU12 Säkerhetspolitik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Lena Hallengren (S)

7

2018/19:221 av Johan Hultberg (M)
Föräldrastödsprogram

8

2018/19:225 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vaccinationer och bioterrorberedskap

9

2018/19:232 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Finansiering av behandling vid sällsynta sjukdomar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2018/19:265 av Larry Söder (KD)
Bosparande för unga

11

2018/19:269 av Ingemar Kihlström (KD)
Skatteverkets minskade prioritering av brottslighet

Statsrådet Per Bolund (MP)

12

2018/19:266 av Larry Söder (KD)
Tillgången till byggbar mark

Statsrådet Annika Strandhäll (S)

13

2018/19:242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
2018/19:243 av Lars Beckman (M)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
2018/19:245 av Jan Ericson (M)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

14

2018/19:244 av Arin Karapet (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
Svaret tas av David Josefsson (M)
2018/19:246 av Maria Malmer Stenergard (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
2018/19:247 av Åsa Coenraads (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
2018/19:248 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan
2018/19:251 av Lars Püss (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

15

2018/19:205 av Edward Riedl (M)
Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland
2018/19:206 av Edward Riedl (M)
Kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt

16

2018/19:211 av Lars Beckman (M)
Klimatlagen och mobilitet

17

2018/19:262 av Jessika Roswall (M)
Arlandas framtid

18

2018/19:268 av Fredrik Christensson (C)
Bra väginfrastruktur i hela landet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.