Tisdag den 12 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:14

Föredragningslista

2021/22:14

Tisdagen den 12 oktober 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 13, tisdagen den 14, onsdagenden 15, torsdagen den 16, fredagen den 17, måndagen den 20 och tisdagen den 21 september

Avsägelse

2

Catarina Deremar (C) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om ersättare

3

Kristoffer Lindberg (S) fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 19 december under Patrik Lundqvists (S) ledighet

4

Ulf Lönnberg (KD) fr.o.m. den 15 november 2021 t.o.m. den 28 januari 2022 under Christian Carlssons (KD) ledighet

5

Richard Herrey (M) fr.o.m. den 10 december 2021 t.o.m. den 1 augusti 2022 under Magdalena Schröders (M) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

6

Catarina Deremar (C) som ledamot i kulturutskottet

7

Elisabeth Falkhaven (MP) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

8

Pernilla Stålhammar (MP) som suppleant i socialutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

9

Kristoffer Lindberg (S) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 19 december under Patrik Lundqvists (S) ledighet

10

Finansutskottet föreslår:
Adnan Dibrani (S) som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen

Meddelande om frågestund

11

Torsdagen den 14 oktober kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

12

2021/22:7 Tisdagen den 5 oktober

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

13

2020/21:899 av Alexandra Anstrell (M)
Den skenande gängkriminaliteten

14

2021/22:3 av Kjell Jansson (M)
Utförsel av stöldgods

15

2021/22:5 av Kjell Jansson (M)
Strandskyddsutredningen

16

2021/22:14 av Alexandra Anstrell (M)
Återvändare som säkerhetshot

17

2021/22:18 av Niklas Wykman (M)
Migrationsverkets rutiner

18

2021/22:21 av Helena Storckenfeldt (M)
Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

19

2021/22:26 av Thomas Morell (SD)
Tullverkets kontroller av yrkesförare

20

2021/22:30 av Jens Holm (V)
Klimatpolitiken inför COP26 i Glasgow

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

21

2021/22:FPM2 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2022 COM(2021) 491

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

22

2021/22:409 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

23

2021/22:1037 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

med anledning av skr. 2020/21:213 Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

24

2021/22:1149 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD)

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

25

Bet. 2021/22:FiU8 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

1 res. (M, SD)

Skatteutskottets betänkanden

26

Bet. 2021/22:SkU2 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

1 res. (SD, V)

27

Bet. 2021/22:SkU3 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

1 res. (V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

28

2020/21:866 av Lars Beckman (M)
Bilimport och svenskt kulturarv
2020/21:871 av Thomas Morell (SD)
Veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall
2020/21:872 av Lars Beckman (M)
Hanteringen av importerade veteranfordon från USA
2020/21:873 av Jan Ericson (M)
Tullverkets och länsstyrelsens hantering av importerade veteranfordon

29

2021/22:5 av Kjell Jansson (M)
Strandskyddsutredningen

30

2021/22:7 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud
2021/22:25 av Sten Bergheden (M)
Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet

Statsrådet Mikael Damberg (S)

31

2020/21:899 av Alexandra Anstrell (M)
Den skenande gängkriminaliteten

32

2021/22:3 av Kjell Jansson (M)
Utförsel av stöldgods

33

2021/22:14 av Alexandra Anstrell (M)
Återvändare som säkerhetshot

34

2021/22:20 av Thomas Morell (SD)
Kriminaliteten i landet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.