Tisdag den 13 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:71

Föredragningslista

2017/18:71

Tisdagen den 13 februari 2018

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 23 januari

Meddelande om statsministerns frågestund

2

Torsdagen den 15 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:366 av Thomas Finnborg (M)
Familjehemsplacerade barn

4

2017/18:367 av Marie Olsson (S)
Mora-Siljan flygplats

5

2017/18:371 av Emil Källström (C)
Mannaminnes framtid

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

6

2017/18:361 av Niklas Wykman (M)
Public service

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

7

2017/18:283 av Michael Svensson (M)
Lärarnas administrativa börda

8

2017/18:284 av Maria Stockhaus (M)
Statsbidrag riktade till skolan

9

2017/18:285 av Michael Svensson (M)
Mer undervisningstid

10

2017/18:286 av Michael Svensson (M)
Ordning och reda i klassrummet
2017/18:288 av Robert Stenkvist (SD)
Våld och hot i skolan
2017/18:300 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kränkningar, hot och våld mot personal i skolan

11

2017/18:336 av Maria Stockhaus (M)
Ersättning till skolor på lika villkor

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

12

2017/18:278 av Christian Holm Barenfeld (M)
Väg- och järnvägsinvesteringar

13

2017/18:349 av Lotta Finstorp (M)
EU-trailer på hala vägar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.