Tisdag den 13 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:124

Föredragningslista

2016/17:124

Tisdagen den 13 juni 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare för statsråd

1

Stefan Nilsson (MP) som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) fr.o.m. den 15 juli tills vidare

Anmälan om ersättare

2

Lorentz Tovatt (MP) som ersättare fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 24 september 2018 under Per Olssons (MP) ledighet

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

3

KOM(2017) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr868/2004
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 september 2017

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkande

4

Bet. 2016/17:UbU21 En försöksverksamhet med branschskolor

5 res. (M, C, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

5

Bet. 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

32 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

6

Bet. 2016/17:JuU15 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

5 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

7

Bet. 2016/17:JuU25 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

1 res. (V)

Socialutskottets betänkande

8

Bet. 2016/17:SoU21 Driftsformer för universitetssjukhus

1 res. (S, MP, V)

Finansutskottets betänkande

9

Bet. 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Åsa Regnér (S)

10

2016/17:528 av Maj Karlsson (V)
Rättslösa och hemlösa barn

11

2016/17:532 av Annika Qarlsson (C)
Jämställdhetsmyndigheten

12

2016/17:533 av Jenny Petersson (M)
Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

13

2016/17:543 av Gunnar Hedberg (M)
Hotade verksamheter för misshandlade kvinnor

Statsrådet Anders Ygeman (S)

14

2016/17:468 av Jenny Petersson (M)
Uttalande om inbrottsstatistik

15

2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M)
Polisens öppettider i sommar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

16

2016/17:542 av Lotta Finstorp (M)
Beskattning av elbussar

17

2016/17:545 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Könsneutrala personnummer

18

2016/17:547 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Elskatten

19

2016/17:549 av Lotta Finstorp (M)
Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar

20

2016/17:550 av Larry Söder (KD)
Företrädaransvar i aktiebolag

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

21

2016/17:432 av Eva Lohman (M)
Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

22

2016/17:498 av Magnus Oscarsson (KD)
Bredband till alla

Statsrådet Ann Linde (S)

23

2016/17:534 av Jan Ericson (M)
Svenska institutets Twitterkonto

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.