Tisdag den 13 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:83

Föredragningslista

2017/18:83

Tisdagen den 13 mars 2018

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare för statsråd

1

Karl Längberg (S) som ersättare för statsrådet Lena Hallengren (S) fr.o.m. den 8 mars

Anmälan om ersättare

2

Åsa Eriksson (S) som ersättare fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 29 april under Anna Walléns (S) ledighet

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 15 mars kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2017/18:17 Torsdagen den 15 februari

NU

5

2017/18:17 Torsdagen den 8 mars

TU

6

2017/18:19 Torsdagen den 8 mars

JuU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2017/18:398 av Lotta Finstorp (M)
En svag skatteunderlagstillväxt

8

2017/18:399 av Sten Bergheden (M)
En lastbilsskatt

9

2017/18:405 av Ida Drougge (M)
Social sammansättning i skolklasser

10

2017/18:416 av Solveig Zander (C)
Bristen på tandläkare

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2017/18:FPM56 Dricksvattendirektivet KOM(2017) 753

MJU

12

2017/18:FPM57 Förordning om utvärdering av medicinsk teknik KOM(2018) 51

SoU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

13

2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Försvarsutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

3 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

6 res. (S, SD, MP, C, L)

Justitieutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:JuU10 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:MJU14 Åsnens nationalpark

1 res. (SD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

19

2017/18:368 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Leveranssäkerheten för el

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

20

2017/18:402 av Lotta Finstorp (M)
Hästar och spiltor

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

21

2017/18:371 av Emil Källström (C)
Mannaminnes framtid

22

2017/18:373 av Amineh Kakabaveh (V)
Studieförbundet Ibn Rushd

23

2017/18:378 av Johan Hultberg (M)
Odemokratiska påverkansmetoder

24

2017/18:384 av Olof Lavesson (M)
Hanteringen av demokratifrågor

Utrikesminister Margot Wallström (S)

25

2017/18:411 av Mikael Oscarsson (KD)
Folkmordsåtal mot IS-krigare

Miljöminister Karolina Skog (MP)

26

2017/18:372 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skogsbruket och äganderätten

27

2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M)
Ostlänken förbi Skavsta flygplats

Statsrådet Anna Ekström (S)

28

2017/18:395 av Christian Holm Barenfeld (M)
Engelska som språk på gymnasiet

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

29

2017/18:401 av Johan Forssell (M)
Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

30

2017/18:406 av Lotta Finstorp (M)
Tågproblem i Mälardalen

31

2017/18:407 av Edward Riedl (M)
Kostnader för bärgning

32

2017/18:412 av Emma Wallrup (V)
Sveriges klimatmål

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.