Tisdag den 14 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:57

Föredragningslista

2019/20:57

Tisdagen den 14 januari 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 2, tisdagen den 3, onsdagen den 4, torsdagen den 5, fredagen den 6, måndagen den 9, tisdagen den 10, onsdagen den 11, torsdagen den 12, fredagen den 13, måndagen den 16, tisdagen den 17, onsdagen den 18, torsdagen den 19 och fredagen den 20 december

Meddelande om namnändring

2

Linda Ylivainio (C) har bytt namn till Linda Modig (C)

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 16 januari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2019/20:191 av David Josefsson (M)
EU:s exportförbud för snus

5

2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Erkännande av färöiska körkort i Sverige

6

2019/20:210 av Fredrik Schulte (M)
Utnyttjandet av samordningsnummer

7

2019/20:213 av Hampus Hagman (KD)
Kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin

8

2019/20:214 av Mikael Damsgaard (M)
Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet

9

2019/20:216 av Jan Ericson (M)
Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer

10

2019/20:224 av Kjell Jansson (M)
Stärkt äganderätt

11

2019/20:227 av Katarina Brännström (M)
Migrationsdomstolarnas budget

12

2019/20:228 av Mikael Strandman (SD)
Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer

13

2019/20:229 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En översyn av gymnasielagen

14

2019/20:230 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bristande information om gymnasielagens tolkning

15

2019/20:231 av Roger Haddad (L)
Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism

16

2019/20:235 av Arin Karapet (M)
Återvändande

17

2019/20:236 av Arin Karapet (M)
Amnesti

18

2019/20:237 av Eric Palmqvist (SD)
Beskattning av husbilar

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

19

2019/20:FPM10 Beslut om förhandlingar om ekonomiska partnerskapsavtal med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsomsrådet COM(2019) 608

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

20

2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 januari

MJU

Skrivelse

21

2019/20:61 Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus

2 res. (M, SD, KD)

23

Bet. 2019/20:CU8 Sjöfylleri

Utbildningsutskottets betänkande

24

Bet. 2019/20:UbU8 Förskolan

16 res. (M, SD, C, V, L)

Näringsutskottets betänkande

25

Bet. 2019/20:NU4 Statliga företag

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Lena Hallengren (S)

26

2019/20:184 av Cassandra Sundin (SD)
Ökat samarbete i den nordiska sjukvården

27

2019/20:185 av Sara Gille (SD)
Åtgärder mot uppfostringsresor

28

2019/20:215 av Josefin Malmqvist (M)
Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Finansminister Magdalena Andersson (S)

29

2019/20:164 av Sofia Westergren (M)
Regeringens skattehöjningar
2019/20:167 av Boriana Åberg (M)
Skattepolitiken och konkurrenskraften
2019/20:168 av Helena Bouveng (M)
Regeringens gröna skattehöjningar

30

2019/20:179 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare
2019/20:183 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bristande konkurrensneutralitet

31

2019/20:196 av Fredrik Schulte (M)
Åtgärder för att bryta bidragsberoendet

Statsrådet Anders Ygeman (S)

32

2019/20:202 av Lotta Olsson (M)
Bredbandsutbyggnaden

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

33

2019/20:186 av Magdalena Schröder (M)
Korruption inom biståndet

Utrikesminister Ann Linde (S)

34

2019/20:162 av Yasmine Posio (V)
Rysslands angrepp på civilsamhället

35

2019/20:174 av Lars Adaktusson (KD)
Hoten mot kristna befolkningsgrupper i Irak

36

2019/20:204 av Amineh Kakabaveh (-)
Turkiets angreppskrig i Rojava
2019/20:205 av Amineh Kakabaveh (-)
Politiska fångar i Turkiet

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

37

2019/20:177 av Saila Quicklund (M)
Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

38

2019/20:203 av Magnus Jacobsson (KD)
Möjligheten att upphandla flyglinjer

39

2019/20:206 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Svarttaxi

40

2019/20:223 av Katarina Brännström (M)
Skyltning vid vägar på landsbygden

41

2019/20:226 av Thomas Morell (SD)
Otryggheten för landets yrkesförare

42

2019/20:233 av Patrik Jönsson (SD)
Stärkt säkerhet för tågpersonal

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

43

2019/20:201 av Lotta Olsson (M)
Vargpopulationens spridning

44

2019/20:208 av Elin Segerlind (V)
Förbud mot pälsdjursuppfödning

45

2019/20:232 av Saila Quicklund (M)
Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.