Tisdag den 14 september 2021

Föredragningslista 2021/22:1

Föredragningslista

2021/22:1

Tisdagen den 14 september 2021

Kl.

10.45

Inledning

______________________________________________________________________________

1

Inledning

2

Anmälan om riksdagsledamöter vid riksmötets inledande

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

3

COM(2021) 561 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av lika villkor för hållbar luftfart
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 november 2021

TU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.