Tisdag den 15 november 2016

Föredragningslista 2016/17:28

Föredragningslista

2016/17:28

Tisdagen den 15 november 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 25 oktober

Avsägelse

2

Jan-Olof Larsson (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 10 januari 2017

Meddelande om statsministerns frågestund

3

Torsdagen den 17 november kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2016/17:97 av Fredrik Christensson (C)
Visum för tredjelandsstudenter

5

2016/17:99 av Ola Johansson (C)
Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder

6

2016/17:100 av Ola Johansson (C)
Nära-nollenergibyggnader

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

7

Bet. 2016/17:KU14 Översyn av Riksrevisionen

8

Bet. 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna

3 res. (SD, V)

9

Bet. 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter

10

Bet. 2016/17:KU8 Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

11

Bet. 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

Socialutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:SoU3 Ett reformerat bilstöd

4 res. (SD, C, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:JuU6 Falska polisbilar

5 res. (S, SD, MP, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:MJU5 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

Socialförsäkringsutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:SfU11 Regelverket för arbetskraftsinvandring

Utrikesutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:UU7 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015

2 res. (V)

Interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

17

2016/17:79 av Hans Linde (V)
Sveriges arbete för fred i Jemen

18

2016/17:80 av Hans Linde (V)
Israels blockad mot Gazaremsan

19

2016/17:81 av Hans Linde (V)
Sveriges politik för fred i Syrien

20

2016/17:91 av Roland Utbult (KD)
Den instabila situationen i Demokratiska republiken Kongo

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

21

2016/17:60 av Christian Holm Barenfeld (M)
Snabbspåren

22

2016/17:88 av Katarina Brännström (M)
Arbetsmiljöverkets försämrade resultat

Statsrådet Anna Johansson (S)

23

2016/17:77 av Jan Ericson (M)
Järnvägsplanerna för sträckan Mölnlycke–Bollebygd

24

2016/17:94 av Boriana Åberg (M)
Språkkrav på svenskflaggade passagerarfartyg

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

25

2016/17:96 av Saila Quicklund (M)
Storregionernas effekter på sjukvården

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

26

2016/17:38 av Jenny Petersson (M)
Omlokalisering av EMA till Sverige

27

2016/17:43 av Cecilia Widegren (M)
Brister i patientsäkerhet

28

2016/17:70 av Eva Lohman (M)
Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

29

2016/17:86 av Nooshi Dadgostar (V)
Så kallade renovräkningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.