Tisdag den 15 september 2015

Föredragningslista 2015/16:1

Föredragningslista

2015/16:1

Tisdagen den 15 september 2015

Kl.

11.00

Upprop

______________________________________________________________________________

1

Hälsningsanförande av talmannen

Anmälan om ersättare

2

Göran Lindell (C) som ersättare fr.o.m. den 11 september 2015 t.o.m. den 31 mars 2016 under Annie Lööfs (C) ledighet

3

Anmälan om ledigheter från dagens sammanträde

4

Upprop

Avsägelse

5

Veronica Palm (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober 2015

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2014/15:148 Domstolsdatalag
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 30 september 2015

JuU

Skrivelse

7

2014/15:141 Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 30 september 2015

FiU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.