Tisdag den 16 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:111

Föredragningslista

2016/17:111

Tisdagen den 16 maj 2017

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 25 och onsdagen den 26 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Julia Kronlid (SD) fr.o.m. den 15 maj

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2017:11 Regeringens medelfristiga makroprognoser

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

4

Bet. 2016/17:CU13 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

9 res. (S, M, SD, MP, C, V, KD)

5

Bet. 2016/17:CU20 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

6

Bet. 2016/17:SoU17 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

7

Bet. 2016/17:SoU20 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

1 res. (KD)

Utrikesutskottets betänkande

8

Bet. 2016/17:UU15 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

31 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt

avgörs onsdagen den 17 maj

Skatteutskottets betänkanden

9

Bet. 2016/17:SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2 res. (SD, C, L)

10

Bet. 2016/17:SkU31 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

11

Bet. 2016/17:SkU28 Tullbrottsdatalag

1 res. (SD)

12

Bet. 2016/17:SkU29 Skattebrottsdatalag

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:CU17 Bokföringsbrott i filialer

Justitieutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:JuU13 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

4 res. (S, SD, MP, C, V)

15

Bet. 2016/17:JuU27 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

1 res. (V)

16

Bet. 2016/17:JuU29 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

2 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.