Tisdag den 19 april 2022

Föredragningslista 2021/22:98

Föredragningslista

2021/22:98

Tisdagen den 19 april 2022

Kl.

12.30

 

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 24, fredagen den 25 och tisdagen den 29 mars

 

 

Meddelande om frågestund

 

3

Torsdagen den 21 april kl. 14.00

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM74 Meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris COM(2022) 108

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

UU

6

2021/22:216 Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

AU

7

2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

SfU

8

2021/22:221 Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 april

FiU

 

Skrivelser

 

9

2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

10

2021/22:141 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2021

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

 

11

2021/22:4512 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

12

2021/22:4558 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

13

2021/22:4566 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

14

2021/22:4583 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

15

2021/22:4591 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

UbU

16

2021/22:4611 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero

 

17

2021/22:4510 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

18

2021/22:4561 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

19

2021/22:4570 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

20

2021/22:4584 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

21

2021/22:4613 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

22

2021/22:4624 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

 

23

2021/22:4560 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

24

2021/22:4569 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

25

2021/22:4585 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

26

2021/22:4600 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

UbU

27

2021/22:4607 av Annika Hirvonen (MP)

UbU

28

2021/22:4615 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

 

29

2021/22:4577 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

30

2021/22:4625 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

31

2021/22:4626 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet

 

32

2021/22:4507 av Thomas Morell m.fl. (SD)

TU

33

2021/22:4518 av Jens Holm m.fl. (V)

TU

34

2021/22:4573 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

 

med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet

 

35

2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

36

2021/22:4529 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

37

2021/22:4568 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

MJU

38

2021/22:4572 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

39

2021/22:4574 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

 

med anledning av prop. 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt

 

40

2021/22:4515 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

CU

41

2021/22:4520 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

42

2021/22:4552 av Viktor Wärnick m.fl. (M, L)

CU

43

2021/22:4623 av Ola Johansson (C)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:194 Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

 

44

2021/22:4538 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

45

2021/22:4546 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

46

2021/22:4596 av Johan Hedin m.fl. (C)

JuU

47

2021/22:4619 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

med anledning av prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott

 

48

2021/22:4472 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

49

2021/22:4482 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

50

2021/22:4537 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

51

2021/22:4544 av Pontus Andersson m.fl. (SD)

JuU

52

2021/22:4620 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

med anledning av skr. 2021/22:170 Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2021

 

53

2021/22:4564 av Hans Wallmark m.fl. (M, KD)

UU

 

med anledning av skr. 2021/22:191 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

 

54

2021/22:4525 av Sofia Damm m.fl. (KD)

AU

55

2021/22:4536 av Mats Green m.fl. (M)

AU

56

2021/22:4565 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

AU

57

2021/22:4603 av Alireza Akhondi (C)

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

58

Bet. 2021/22:KU22 Ändringar i ersättningslagen

 

59

Bet. 2021/22:KU28 Offentlighet, sekretess och integritet

10 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

60

Bet. 2021/22:TU13 Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter

 

61

Bet. 2021/22:TU12 Sjöfartsfrågor

53 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

62

Bet. 2021/22:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

23 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

63

Bet. 2021/22:SkU16 Mervärdesskatt

14 res. (M, SD, C, KD, MP)

64

Bet. 2021/22:SkU20 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

2 res. (M, SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

65

Bet. 2021/22:SfU22 Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

24 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

66

Bet. 2021/22:SfU19 Arbetskraftsinvandring

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

67

Bet. 2021/22:KrU5 Folkbildning och spelfrågor

27 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

68

Bet. 2021/22:KrU7 Kultur för alla

12 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

69

Bet. 2021/22:NU18 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

3 res. (M, SD, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

70

Bet. 2021/22:JuU10 Skärpta straff för grova trafikbrott

3 res. (S, SD, V, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

71

2021/22:421 av Björn Söder (SD)
Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer
2021/22:435 av Markus Wiechel (SD)
Svensk-taiwanesiska relationer

 

72

2021/22:423 av Markus Wiechel (SD)
Folkmord och ofrivillig organskörd i Kina

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

73

2021/22:356 av Maria Gardfjell (MP)
En artskyddsproposition för stärkt artskydd

 

74

2021/22:359 av Kjell Jansson (M)
Miljöbalken och långa handläggningstider

 

75

2021/22:406 av Jörgen Berglund (M)
Fiberbankar

 

76

2021/22:407 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Moderna regelverk för ny kärnkraft

 

77

2021/22:410 av Jörgen Berglund (M)
Miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter

 

78

2021/22:413 av Thomas Morell (SD)
Risken för brist på Adblue

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

79

2021/22:419 av Thomas Morell (SD)
Reduktionsplikten
2021/22:438 av Thomas Morell (SD)
Den svenska reduktionsplikten

 

80

2021/22:425 av Mikael Eskilandersson (SD)
Byråkratin i byggbranschen
2021/22:426 av Mikael Eskilandersson (SD)
Veduppvärmning av bostadshus

 

81

2021/22:427 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Ökad planerbar elproduktion i södra Sverige

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.