Tisdag den 19 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:17

Föredragningslista

2021/22:17

Tisdagen den 19 oktober 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena fredagen den 24 och tisdagen den 28 september

 

 

Avsägelse

 

2

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som suppleant i kulturutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som ledamot i kulturutskottet

 

4

Aphram Melki (C) som suppleant i skatteutskottet och socialutskottet 

 

5

Anna-Belle Strömberg (S) som suppleant i kulturutskottet

 

6

Christina Nilsson (SD) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 20 oktober t.o.m. den 24 november under Markus Wiechels (SD) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

7

Torsdagen den 21 oktober kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

8

2021/22:2 Torsdagen den 14 oktober

SkU

9

2021/22:5 Torsdagen den 30 september

FiU

10

2021/22:5 Tisdagen den 5 oktober 

NU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)
Stöden till SAS

 

12

2021/22:41 av Lotta Olsson (M)
Nyetableringar av företag

 

13

2021/22:42 av Lotta Olsson (M)
Svensk konkurrenskraft

 

14

2021/22:45 av Lars Beckman (M)
Drivmedelsprisernas effekt på näringslivet

 

15

2021/22:47 av Lars Beckman (M)
Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

 

16

2021/22:52 av Maria Stockhaus (M)
Fortsättningen för Bromma flygplats

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

17

2021/22:FPM3 Strategisk framsynsrapport 2021 COM(2021) 750

UU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

18

RiR 2021:26 Statens suicidpreventiva arbete – samverkan med verkan?

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

19

2021/22:33 Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster, sjukersättning och aktivitetsersättning

FiU

20

2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

FiU

 

Skrivelse

 

21

2021/22:12 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

KU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:FiU9 Riksrevisorns årliga rapport 2021

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

23

2021/22:12 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Service på landsbygden

 

24

2021/22:29 av Erik Ottoson (M)
Vårjakt på råbock i hela landet

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

25

2021/22:19 av Thomas Morell (SD)
Oljeproducerad el

 

26

2021/22:22 av David Perez (SD)
Bredbandsutbyggnad

 

27

2021/22:24 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Konsekvenser för södra Sveriges elområde

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

28

2021/22:33 av Alexandra Anstrell (M)
Arméstridskrafternas utveckling

 

29

2021/22:38 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges militära insats i Mali

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.