Tisdag den 22 oktober 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:23

Föredragningslista

2019/20:23

Tisdagen den 22 oktober 2019

Kl.

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 1 och onsdagen den 2 oktober

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

3

Torsdagen den 24 oktober kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2019/20:41 av Maria Stockhaus (M)
Barns idrottande och bullernivåer

 

5

2019/20:46 av Lars Beckman (M)
Utvecklingstid

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik

 

6

2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

7

2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. (SD)

UU

8

2019/20:3397 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

9

2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

UU

10

2019/20:3402 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UU

 

med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina

 

11

2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

12

2019/20:3394 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

UU

13

2019/20:3398 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

14

2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

UU

15

2019/20:3401 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

16

2019/20:3403 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:JuU3 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

 

 

Civilutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:CU2 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

1 res. (SD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2019/20:FiU8 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

1 res. (SD)

20

Bet. 2019/20:FiU16 Statistik på upphandlingsområdet

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2019/20:FöU2 Skyddsobjekt och obemannade farkoster

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

22

Bet. 2019/20:KrU2 Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

23

Bet. 2019/20:MJU4 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

1 res. (M, SD, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2019/20:NU5 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

1 res. (SD)

25

Bet. 2019/20:NU6 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

1 res. (V)

26

Bet. 2019/20:NU7 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

1 res. (SD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

27

Bet. 2019/20:AU3 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

 


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

28

2019/20:32 av Lars Beckman (M)
Dumpade gifttunnor
2019/20:40 av Jörgen Berglund (M)
Gifttunnor i Bottenhavet

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

29

2019/20:35 av Allan Widman (L)
Operativt cyberförsvar

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

30

2019/20:34 av Lars Beckman (M)
Handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning

 

31

2019/20:38 av David Josefsson (M)
Unga på bostadsmarknaden

 

32

2019/20:42 av Larry Söder (KD)
Det offentliga åtagandet inom geodata

 

33

2019/20:43 av Larry Söder (KD)
Kreditrestriktionerna

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

34

2019/20:24 av Lars Adaktusson (KD)
BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism

 

35

2019/20:30 av Amineh Kakabaveh (-)
Kurderna och Turkiet
2019/20:51 av Magnus Jacobsson (KD)
Turkiets invasion i norra Syrien

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.