Tisdag den 24 november 2020

Föredragningslista 2020/21:40

Föredragningslista

2020/21:40

Tisdagen den 24 november 2020

Kl.

13.00

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 3 november

Anmälan om ersättare

3

Hannes Hervieu (C) som ersättare fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 28 februari 2021 under Johan Hedins (C) ledighet

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 26 november kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2020/21:135 av Sten Bergheden (M)
Vargstammens storlek

6

2020/21:138 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vargstammens storlek

7

2020/21:147 av Linda Lindberg (SD)
En flexibel föräldraförsäkring

8

2020/21:161 av Eric Palmqvist (SD)
Kyltorn och legionellasmitta

9

2020/21:167 av Ludvig Aspling (SD)
EU:s medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2020/21:FPM36 Kemikaliestrategi för en giftfri miljö COM(2020) 667

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 – rambeslutet

9 res. (M, SD, C, V, KD)

12

Bet. 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 – ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

13

Bet. 2020/21:FiU14 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

Skatteutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:SkU8 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

15

Bet. 2020/21:SkU9 Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

16

Bet. 2020/21:SkU10 Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor

Justitieutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

4 res. (M, C, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

18

2020/21:118 av Mikael Strandman (SD)
Kontantförbud vid handel med metallskrot

19

2020/21:123 av Thomas Morell (SD)
Fortsatt stöd till bussbranschen

20

2020/21:143 av Mikael Larsson (C)
Postnords kundbemötande

Statsrådet Mikael Damberg (S)

21

2020/21:84 av Ellen Juntti (M)
Tidsgränser för häktning

22

2020/21:98 av Amineh Kakabaveh (-)
Balkongflickor och oskuldskontroller

23

2020/21:113 av Alexandra Anstrell (M)
Ett tillräckligt befolkningsskydd

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

24

2020/21:128 av Ida Gabrielsson (V)
Sjukskrivna med ekonomiskt bistånd

Statsrådet Anders Ygeman (S)

25

2020/21:133 av Lotta Olsson (M)
Elförsörjningen i Mälardalen
2020/21:134 av Lotta Olsson (M)
Elenergikapacitet

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

26

2020/21:127 av Daniel Riazat (V)
Rätt till nattis

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

27

2020/21:125 av Jörgen Berglund (M)
Hastighetssänkning på E14

28

2020/21:126 av Jens Holm (V)
Godspendlar

29

2020/21:129 av Jens Holm (V)
Externa stationslägen

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

30

2020/21:130 av Angelika Bengtsson (SD)
Dansbandens överlevnad

31

2020/21:139 av Aron Emilsson (SD)
Identitetspolitik och diskriminering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.