Tisdag den 24 september 2019

Föredragningslista 2019/20:9

Föredragningslista

2019/20:9

Tisdagen den 24 september 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

  (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Hanif Bali (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

2

Katarina Brännström (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 26 september kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2019/20:2 av Amineh Kakabaveh (-)
Könsdiskriminering i Iran

5

2019/20:4 av Amineh Kakabaveh (-)
Fängslade strejkande arbetare i Iran

6

2019/20:9 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025

7

2019/20:39 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

KrU

8

2019/20:42 av Christer Nylander m.fl. (L)

KrU

9

2019/20:44 av Per Lodenius (C)

KrU

10

2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

11

2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

KrU

12

2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

med anledning av skr. 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

13

2019/20:29 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)

NU

14

2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

15

2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

med anledning av skr. 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande

16

2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C)

NU

17

2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

18

2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

19

2018/19:272 av Jan Ericson (M)
Skattebelastningen på privatbilismen
2018/19:275 av Saila Quicklund (M)
Straffbeskattning av folket på landsbygden

20

2018/19:284 av Hans Rothenberg (M)
Momsbeläggning av sjukvårdstjänster

21

2018/19:296 av Angelica Lundberg (SD)
Avvikande personnummer

22

2018/19:302 av Tony Haddou (V)
Aggressiv skatteplanering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.