Tisdag den 27 september 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:2

Föredragningslista

2022/23:2

Tisdagen den 27 september 2022

Kl.

14.00

 

Riksmötets öppnande

 

 

 

   

______________________________________________________________________________

 

 

1

Riksmötets öppnande

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.