Tisdag den 28 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:64

Föredragningslista

2019/20:64

Tisdagen den 28 januari 2020

Kl.

13.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

Avsägelse

2

Emma Hult (MP) som suppleant i valberedningen

Anmälan om kompletteringsval

3

Anna Sibinska (MP) som suppleant i valberedningen

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 30 januari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2019/20:256 av Runar Filper (SD)
Effektivare vargförvaltning

6

2019/20:264 av Mikael Eskilandersson (SD)
Månggiften i Sverige

7

2019/20:265 av Sara Gille (SD)
Månggifte i Sverige

8

2019/20:270 av John Widegren (M)
Gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin

9

2019/20:273 av Ingemar Kihlström (KD)
Tullens befogenheter

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2019/20:72 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:FiU31 Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Skatteutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:SkU7 Tullverket

12 res. (M, SD, C, KD, L)

13

Bet. 2019/20:SkU13 Skatt på plastbärkassar

1 res. (M, SD)

14

Bet. 2019/20:SkU17 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Utbildningsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:UbU9 Studiestöd

2 res. (M, KD)

Trafikutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:TU5 It- och postfrågor

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Per Bolund (MP)

17

2019/20:260 av Hampus Hagman (KD)
Utredningen om privat initiativrätt

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.