Tisdag den 28 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:127

Föredragningslista

2015/16:127

Tisdagen den 28 juni 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

  

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Emilia Töyrä (S) som ledamot i konstitutionsutskottet

2

Jörgen Hellman (S) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet

3

Niklas Karlsson (S) som suppleant i finansutskottet

4

Anders Schröder (MP) som suppleant i justitieutskottet och itrafikutskottet

5

Elisabet Knutsson (MP) som suppleant i utbildningsutskottet och i näringsutskottet

6

Håkan Bergman (S) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om ersättare

7

Åsa Eriksson (S) som ersättare fr.o.m. den 15 augusti 2016 t.o.m. den 1 april 2017 under Olle Thorells (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

8

Niklas Karlsson (S) som ledamot i finansutskottet

9

Jörgen Hellman (S) som ledamot i skatteutskottet

10

Elisabet Knutsson (MP) som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i kulturutskottet

11

Håkan Bergman (S) som ledamot i riksdagsstyrelsen

12

Jamal El-Haj (S) som suppleant i skatteutskottet

13

Emma Nohrén (MP) som suppleant i utrikesutskottet

14

Anders Schröder (MP) som suppleant i utrikesutskottet

15

Jonas Eriksson (MP) som suppleant i näringsutskottet

16

Yilmaz Kerimo (S) som ersättare i riksdagsstyrelsen

17

Stina Bergström (MP) som suppleant i EU-nämnden

18

Janine Alm Ericsson (MP) som suppleant i EU-nämnden

19

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 augusti 2016 t.o.m. den 31 januari 2017 under Ida Drougges (M) ledighet

20

Åsa Eriksson (S) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 15 augusti 2016 t.o.m. den 1 april 2017 under Olle Thorells (S) ledighet

21

Roland Gustbée (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 12 september 2016 t.o.m. den 26 februari 2017under Johan Hultbergs (M) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

22

2015/16:729 av Robert Hannah (L)
Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

23

2015/16:737 av Olof Lavesson (M)
Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden

24

2015/16:745 av Bengt Eliasson (L)
Besparingar i assistansersättningen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

25

2015/16:FPM98 Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering KOM(2016) 289

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

26

2015/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 21 september

FiU

Redogörelse

27

2015/16:RR6 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond bidrar till svensk forskning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna redogörelse
Motionstiden utgår den 21 september

UbU

EU-dokument

28

KOM(2016) 399 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom ändring av förordning (EU) nr531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 september 2016

TU

Interpellationssvar

Statsrådet Anna Johansson (S)

29

2015/16:725 av Peter Helander (C)
Anslag för trafikavtal

30

2015/16:732 av Erik Andersson (M)
Falska parkeringstillstånd

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

31

2015/16:710 av Christina Örnebjär (L)
Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes

32

2015/16:730 av Mats Persson (L)
Kritik mot förslaget om ny sjukskatt

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

33

2015/16:721 av Lotta Finstorp (M)
Regionindelningens bevekelsegrunder

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

34

2015/16:718 av Roger Hedlund (SD)
Undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden (flyktingboenden)

35

2015/16:722 av Robert Hannah (L)
Bostadsmarknaden i Bryssel och i Stockholm

36

2015/16:723 av Anders Åkesson (C)
700-megahertzbandet

37

2015/16:733 av Erik Andersson (M)
Lättnader i plan- och bygglagen

Statsrådet Ann Linde (S)

38

2015/16:636 av Hans Rothenberg (M)
Demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran

Miljöminister Karolina Skog (MP)

39

2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bekämpningsmedlet glyfosat

40

2015/16:713 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Förbud mot bisfenol A

41

2015/16:720 av Sten Bergheden (M)
Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

42

2015/16:724 av Jens Holm (V)
Miljötillståndet i Östersjön

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.