Tisdag den 3 december 2019

Föredragningslista 2019/20:43

Föredragningslista

2019/20:43

Tisdagen den 3 december 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 12 och onsdagen den 13 november

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Teresa Carvalho (S) fr.o.m. den 1 december
Därmed upphörde Erica Nådins (S) uppdrag som ersättare

3

Emilia Töyrä (S) fr.o.m. den 1 december
Därmed upphörde Hannah Bergstedts (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2019/20:158 av Louise Meijer (M)
Regeringens tillåtlighetsprövning

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av framst. 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur

5

2019/20:3436 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

6

Bet. 2019/20:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:FiU19 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Skatteutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1 res. (SD)

9

Bet. 2019/20:SkU11 Anstånd med kupongskatt i vissa fall

1 res. (M)

10

Bet. 2019/20:SkU12 Skatt på avfallsförbränning

1 res. (SD)

11

Bet. 2019/20:SkU15 Sänkt skatt på drivmedel

2 res. (M, SD)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

2 res. (SD, V)

13

Bet. 2019/20:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (M, SD, KD)

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (SD, V, KD)

Civilutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (SD, V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

16

2019/20:88 av Michael Anefur (KD)
En huvudman för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykisk ohälsa

17

2019/20:125 av Ulla Andersson (V)
Habiliteringsersättning i alla kommuner

18

2019/20:159 av David Josefsson (M)
Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

19

2019/20:111 av Lars Beckman (M)
Utvecklingstid

20

2019/20:112 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Arbetsmiljö och psykisk ohälsa

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.