Tisdag den 3 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:80

Föredragningslista

2019/20:80

Tisdagen den 3 mars 2020

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena fredagen den 31 januari, tisdagen den 4, onsdagen den 5, torsdagen den 6, fredagen den 7 och tisdagen den 11 februari

Avsägelse

3

Kadir Kasirga (S) som ledamoti riksdagen fr.o.m. den 9 mars

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 5 mars kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2019/20:340 av Fredrik Lindahl (SD)
Valsedelssystemet

6

2019/20:347 av Magnus Persson (SD)
Ökad delaktighet i arbetet för en bättre arbetsmiljö

7

2019/20:352 av Eric Palmqvist (SD)
Det nya reseavdraget

8

2019/20:354 av Lars Jilmstad (M)
Redovisning av hela skatten på lönespecifikationen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2019/20:FPM19 Kommissionens arbetsprogram 2020 COM(2020) 37

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:SkU16 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare

21 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2019/20:JuU32 Terrorism

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Civilutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:CU11 Associationsrätt

2 res. (SD)

Kulturutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:KrU6 Spelfrågor

10 res. (M, SD)

Utbildningsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:UbU13 Gymnasieskolan

6 res. (M, SD, C, V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Lena Hallengren (S)

16

2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ojämlikhet i cancervården

17

2019/20:292 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Allmänna arvsfonden

18

2019/20:323 av Lars Beckman (M)
Skönhetsoperationer
2019/20:325 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Skönhetsoperationer

19

2019/20:334 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bristande konkurrensneutralitet

20

2019/20:341 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Skadereduktionsperspektiv på tobaksområdet

Statsrådet Per Bolund (MP)

21

2019/20:350 av Lars Beckman (M)
Statens roll i att lösa bostadsbristen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

22

2019/20:310 av Jessica Thunander (V)
Kollektivtrafik och ökad jämlikhet

23

2019/20:322 av Maria Stockhaus (M)
Regeringens planer med flyget

24

2019/20:327 av Maria Stockhaus (M)
Avgifter vid Arlanda

25

2019/20:331 av Peter Helander (C)
Stöd till regionala flygplatser

26

2019/20:335 av Anders Hansson (M)
Behovet av nya isbrytare
2019/20:336 av Anders Hansson (M)
Farleds- och lotsavgifter
2019/20:337 av Anders Hansson (M)
Framtiden för Sjöfartsverket

27

2019/20:342 av Jens Holm (V)
Undervärdering av tåg- och bussresandets samhällsnytta

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.