Tisdag den 30 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:145

Föredragningslista

2019/20:145

Tisdagen den 30 juni 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Diana Laitinen Carlsson (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m.
den 1 september

Anmälan om ersättare för statsråd

2

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som ersättare för statsrådet Magdalena Andersson (S) fr.o.m. den 1 augusti 2020 t.o.m. den 26 september 2022

3

Markus Selin (S) som ersättare för statsrådet Mikael Damberg (S) fr.o.m. den 1 augusti 2020 t.o.m. den 26 september 2022

4

Abraham Halef (S) som ersättare förstatsrådet Ibrahim Baylan (S) fr.o.m. den 1 augusti 2020 t.o.m. den 26 september 2022

Anmälan om ersättare

5

Anne-Li Sjölund (C) som ersättare fr.o.m. den 22 september 2020 t.o.m. den 31 mars 2021 under Emil Källströms (C) ledighet

Avsägelser

6

Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti

7

Janine Alm Ericson (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 15 juli

8

Annika Hirvonen Falk (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 15 juli

Anmälan om kompletteringsval

9

Annika Hirvonen Falk (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 15 juli

10

Janine Alm Ericson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 15 juli

Anmälan om gruppledare för partigrupp

11

Annika Hirvonen Falk (MP) fr.o.m. den 15 juli

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

12

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 15 juli

Meddelande om partiledardebatt

13

Onsdagen den 9 september kl. 09.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

14

2019/20:56 Tisdagen den 16 juni

KU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

15

2019/20:180 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

SoU


Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Socialutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.