Tisdag den 4 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:68

Föredragningslista

2019/20:68

Tisdagen den 4 februari 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 14 januari

Avsägelse

2

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Annika Hirvonen Falk (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om gruppledare för partigrupp

4

Maj Karlsson (V) fr.o.m. den 28 januari

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

5

Hanna Gunnarsson (V) fr.o.m. den 28 januari

Anmälan om ledamot i Europaparlamentet

6

Jakop Dalunde (MP) som ledamot i Europaparlamentet fr.o.m. den 1 februari med anledning av Förenade Kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Meddelande om frågestund

7

Torsdagen den 6 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

8

2019/20:289 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

9

2019/20:3479 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

10

2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

11

2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

12

2019/20:3482 av Louise Meijer m.fl. (M)

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:TU6 Yrkestrafik och taxi

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

14

Bet. 2019/20:AU5 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

1 res. (M, SD, KD)

15

Bet. 2019/20:AU6 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

2 res. (M, SD, V, KD)

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:SoU13 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:UbU7 Grundsärskolans kunskapsuppdrag

1 res. (M, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

18

2019/20:277 av Erik Ottoson (M)
Isolering och långa häktningstider

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

19

2019/20:272 av Juno Blom (L)
Ytterligare insatser mot våld och hedersrelaterat förtryck mot barn

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

20

2019/20:258 av Thomas Morell (SD)
Transportstyrelsens företagskontroller

21

2019/20:285 av Thomas Morell (SD)
Åtgärder för att begränsa svarttaxi

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

22

2019/20:279 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Svensk filmindustri

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.