Tisdag den 5 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:126

Föredragningslista

2017/18:126

Tisdagen den 5 juni 2018

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 15 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2017/18:549 av Amineh Kakabaveh (V)
Folkens situation i Mellanöstern

 

3

2017/18:555 av Maria Malmer Stenergard (M)
Systembolaget och småskaliga producenter

 

4

2017/18:557 av Lotta Finstorp (M)
Akutsjukvård i landsorten

 

5

2017/18:558 av Jens Holm (V)
Gynnande av biogas

 

6

2017/18:566 av Jenny Petersson (M)
Vaccination mot HPV

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

7

2017/18:266 En ny regional planering
Talmannen föreslår att behandlingen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Kulturutskottets betänkande

 

8

Bet. 2017/18:KrU8 En omreglerad spelmarknad

6 res. (SD, V)

 

Skatteutskottets betänkande

 

9

Bet. 2017/18:SkU23 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2017/18:CU15 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

1 res. (V)

11

Bet. 2017/18:CU27 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

12

Bet. 2017/18:UU20 Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 7 juni

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2017/18:NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

46 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

14

Bet. 2017/18:NU20 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

 

15

Bet. 2017/18:NU21 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.