Tisdag den 8 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:76

Föredragningslista

2015/16:76

Tisdagen den 8 mars 2016

Kl.

13.00

Återrapportering

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd

1

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd den 7 mars

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 februari

Ansökan om ledighet

3

Roland Utbult (KD) fr.o.m.i dag t.o.m. den 15 juni

Anmälan om ersättare

4

Eva Wallin (KD) som ersättare fr.o.m.i dag t.o.m. den 15 juni under Roland Utbults (KD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Eva Wallin (KD) som suppleant i kulturutskottet fr.o.m.i dag t.o.m. den 15 juni under Roland Utbults (KD) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2015/16:32 Torsdagen den 3 mars

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2015/16:415 av Lotta Finstorp (M)
Framtidens cancervård och Försäkringskassan

8

2015/16:426 av Rolf Åbjörnsson (KD)
Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare

9

2015/16:443 av Daniel Bäckström (C)
Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

10

2015/16:462 av Robert Hannah (L)
Hbtq-personer och våld i nära relationer

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2015/16:FPM51 Förslag till beslut om användning av frekvensbandet 470-790 MHzi Unionen KOM(2016) 43

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

12

Bet. 2015/16:UbU12 Grundskolan

8 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

13

Bet. 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan

7 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:CU20 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

Skatteutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:SkU18 Punktskatter

14 res. (M, SD, C, L, KD)

16

Bet. 2015/16:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

17

Bet. 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

4 res. (M, SD, C)

18

Bet. 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

19

2015/16:436 av Kerstin Lundgren (C)
Frisläppande av Nadija Savtjenko

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

20

2015/16:432 av Boriana Åberg (M)
Elprisområden

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

21

2015/16:373 av Maria Stockhaus (M)
Behovet av förskollärare

22

2015/16:421 av Allan Widman (L)
Kärnkraftssäkerhet

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

23

2015/16:438 av Erik Ottoson (M)
Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

24

2015/16:354 av Beatrice Ask (M)
Åtgärder för ett bättre brottsförebyggande arbete

25

2015/16:424 av Beatrice Ask (M)
Avvisning och utvisning

26

2015/16:367 av Edward Riedl (M)
Nätmobbning
2015/16:371 av Edward Riedl (M)
Näthat

27

2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD)
Utvisning av kriminella utlänningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.