Tisdag den 8 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:16

Föredragningslista

2019/20:16

Tisdagen den 8 oktober 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 17 och onsdagen den 18 september

Avsägelser

2

Jan Björklund (L) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 november

3

Karin Karlsbro (L) som ersättare i riksdagen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019

4

2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

med anledning av skr. 2019/20:4 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

5

2019/20:1736 av Solveig Zander och Martina Johansson (båda C)

SfU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

6

2019/20:9 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter

Utrikesminister Ann Linde (S)

7

2019/20:19 av Lars Adaktusson (KD)
Återupprättade relationer mellan Sverige och Israel

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.