Tisdagen den 1 juni 2010

Föredragningslista 2009/10:129

2009/10:129

Tisdagen den 1 juni 2010

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 24, tisdagen den 25 och onsdagen den 26 maj

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2                                     

2009/10:36 Söndagen den 9 maj

3                                     

2009/10:37 Söndagen den 9 maj

4                                     

2009/10:38 Onsdagen den 12 maj

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5                                     

2009/10:412 av Christina Axelsson (s)

Cabotage på väg

6                                     

2009/10:422 av Göte Wahlström (s)

Den nordiska modellen

7                                     

2009/10:434 av Veronica Palm (s)

Nollklassade personer

8                                     

2009/10:437 av Veronica Palm (s)

Återinträde i sjukförsäkringen

9                                     

2009/10:447 av Siw Wittgren-Ahl (s)

Stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser

10                                 

2009/10:457 av Ronny Olander (s)

Långsiktig och hållbar socialförsäkring

11                                 

2009/10:471 av Lena Hallengren (s)

Svenska höghastighetsbanor

12                                 

2009/10:474 av Veronica Palm (s)

Ökade klyftor

13                                 

2009/10:475 av Gunvor G Ericson (mp)

Individuell bedömning och information om sjukförsäkringen

14                                 

2009/10:492 av Karl Gustav Abramsson (s)

Kriminalvårdens resurser

15                                 

2009/10:494 av Christina Axelsson (s)

Finansieringen av ny Skurubro

16                                 

2009/10:497 av Lena Hallengren (s)

Privatiseringar och avregleringar av grundläggande samhällsfunktioner

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Mats Odell (kd)

17                                 

2009/10:392 av Johan Löfstrand (s)

Bostadsbyggandet

2009/10:427 av Leif Jakobsson (s)

Situationen på bostadsmarknaden

Carina Moberg (s) tar svaret

2009/10:467 av Carina Moberg (s)

Ökat bostadsbyggande för fler jobb

Statsrådet Åsa Torstensson (c)

18                                 

2009/10:493 av Pia Nilsson (s)

Tåg i Bergslagen

19                                 

2009/10:430 av Krister Örnfjäder (s)

Tjustbanan

Statsrådet Tobias Krantz (fp)

20                                 

2009/10:480 av Sven-Erik Österberg (s)

Resurser till yngre universitet och högskolor

21                                 

2009/10:481 av Mikael Damberg (s)

Snedrekryteringen till högre studier

22                                 

2009/10:491 av Mikael Damberg (s)

Antagningsregler för högskolestudier

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

23                                 

2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010

NU

EU-dokument

24                                 

KOM(2010)212 Kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten

TU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

25                                 

2009/10:FiU33 Upphandling från statliga och kommunala företag

2 res. (v)

26                                 

2009/10:FiU22 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

5 res. (s,v,mp)

27                                 

2009/10:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning

28                                 

2009/10:FiU28 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

29                                 

2009/10:FiU38 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

1 res. (s,v,mp)

Justitieutskottets betänkanden

30                                 

2009/10:JuU25 Barn under 15 år som misstänks för brott

1 res. (s,v,mp)

31                                 

2009/10:JuU21 En ny fängelse- och häkteslagstiftning

24 res. (s,v,mp)

Utrikesutskottets betänkande

32                                 

2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet

20 res. (s,v,mp)

Utbildningsutskottets betänkanden

33                                 

2009/10:UbU20 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen

3 res. (s,v,mp)

34                                 

2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter

2 res. (s)

    

Ärenden för avgörande
onsdagen den 2 juni kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkanden

35                                 

2009/10:KU19 En reformerad grundlag

36                                 

2009/10:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

37                                 

2009/10:KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status

1 res. (v)

38                                 

2009/10:KU42 Nya villkor för stödet till dagspressen

1 res. (s,v,mp)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

39                                 

2009/10:SfU19 Uppehållstillstånd för skyddspersoner

     

    

                                   ______________________________