Tisdagen den 12 juni 2007

Föredragningslista 2006/07:124

2006/07:124

Tisdagen den 12 juni 2007

Kl.

11.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 5 juni

     

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2006/07:582 av Alf Svensson (kd)

Respekt för fri- och rättigheter

2006/07:594 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Nedskärningarna av Exportrådets verksamhet

2006/07:618 av Börje Vestlund (s)

Situationen i taxibranschen

2006/07:639 av Gunnar Andrén (fp)

Mindre vägprojekt

     

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Carl Bildt (m)

2006/07:563 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Hedersrelaterat våld mot barn

2006/07:564 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Avrättning av barn

Finansminister Anders Borg (m)

2006/07:539 av Lars Wegendal (s)

Svensk spelmarknad

2006/07:549 av Monica Green (s)

En fördelningspolitisk redogörelse och fördelning utifrån genus som särtryck i budgetpropositionen 2008

2006/07:601 av Christin Hagberg (s)

Förbränningsskatt

2006/07:608 av Peter Hultqvist (s)

Skatteverkets service i hela landet

2006/07:585 av Krister Örnfjäder (s)

Likabehandling av sjö- och landanställda

2006/07:596 av Claes-Göran Brandin (s)

Särbehandling av sjömän

Näringsminister Maud Olofsson (c)

2006/07:569 av Karin Åström (s)

Resurser till forskningsprogrammet Forska och väx

2006/07:589 av Krister Örnfjäder (s)

Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad

2006/07:592 av Peter Hultqvist (s)

Utvecklingsarbete i Älvdalen

2006/07:600 av Eva Sonidsson (s)

Utvecklingen i södra Ångermanland

2006/07:604 av Hans Stenberg (s)

Näringslivets förutsättningar i Västernorrland
Jasenko Omanovic (s) tar svaret

2006/07:602 av Jasenko Omanovic (s)

Villkor för basindustrins överlevnad

2006/07:615 av Bosse Ringholm (s)

Sämre villkor för småföretagen och omvänd regionalpolitik

2006/07:625 av Kent Persson (v)

Utförsäljning av sex statligt ägda bolag

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

2006/07:588 av Hillevi Larsson (s)

Traumatiserade och hemlösa flyktingbarn

2006/07:591 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Jämställdhet i arbetslivet

     

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2006/07:27 Onsdagen den 16 maj

     

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2006/07:116 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.

2006/07: Fö5 av Karla López (mp)

FöU

     

Ärende för bordläggning

Reservationer

Försvarsutskottets betänkande

2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

5 res. (s,v,mp)

     

     

    

Ärenden för avgörande
torsdagen den 14 juni kl. 10.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

2006/07:UU3 Norden

1 res. (v)

Trafikutskottets betänkande

2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.

9 res. (s,v,mp)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

2006/07:MJU16 Tävling med hästdjur

2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar

6 res. (s,v,mp)