Tisdagen den 12 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:128

2011/12:128

Tisdagen den 12 juni 2012

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 5 juni

    

Avsägelser

2                                      L

Lena Reyier-Ingman (C) som ersättare för riksdagsledamot

3                                     

Sven-Olof Sällström (SD) som ledamot i valberedningen

    

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Carina Herrstedt (SD) som ledamot i valberedningen

5                                     

Jonas Åkerlund (SD) som suppleant i valberedningen

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

6                                     

2011/12:35 Onsdagen den 23 maj

7                                     

2011/12:36 Fredagen den 25 maj

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

8                                     

2011/12:385 av Peter Rådberg (MP)

Israels bosättningar

9                                     

2011/12:400 av Berit Högman (S)

Grunder för fördelning av resurser till högskolor och universitet

10                                 

2011/12:401 av Peter Hultqvist (S)

Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Framställningar

11                                 

2011/12:RB3 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

FiU

12                                 

2011/12:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa framställningar. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

FiU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

13                                 

2011/12:MJU21 Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål

23 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

14                                 

2011/12:NU25 Rättelse i mönsterskyddslagen

15                                 

2011/12:NU12 Några frågor om Patentbesvärsrätten

16                                 

2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter

1 res. (S,SD)

17                                 

2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

1 res. (S)

Försvarsutskottets betänkande

18                                 

2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015

1 res. (V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

19                                 

2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

15 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

    

 

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Socialminister Göran Hägglund (KD)

20                                 

2011/12:372 av Hillevi Larsson (S)

Kvinnosjukdomen endometrios

2011/12:374 av Hillevi Larsson (S)

Födande kvinnors rätt till lustgas

2011/12:375 av Hillevi Larsson (S)

Nationella riktlinjer mot svåra förlossningsskador

21                                 

2011/12:391 av Hillevi Larsson (S)

Underhållsstödet

Statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

22                                 

2011/12:402 av Eva-Lena Jansson (S)

Regeringens jämställdhetspolitik

23                                 

2011/12:407 av Isak From (S)

Yrkeshögskoleutbildning

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

24                                 

2011/12:405 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Kulturarvslyftet

Statsrådet Peter Norman (M)

25                                 

2011/12:393 av Eva-Lena Jansson (S)

Statens ägaransvar för Postnord

26                                 

2011/12:416 av Pia Nilsson (S)

Ökat behov av ekonomiskt bistånd i Sverige

27                                 

2011/12:417 av Sven-Erik Österberg (S)

Bonusar i Vattenfall

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

28                                 

2011/12:381 av Jasenko Omanovic (S)

Lokalisering av statliga myndigheter

Miljöminister Lena Ek (C)

29                                 

2011/12:419 av Jens Holm (V)

Miljöskadliga subventioner

    

 

Ärenden för avgörande
onsdagen den 13 juni kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

30                                 

2011/12:UU17 Europarådet

12 res. (S,MP,SD,V)

Trafikutskottets betänkanden

31                                 

2011/12:TU16 It- och postfrågor

10 res. (S,MP,SD,V)

32                                 

2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur

16 res. (S,MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkande

33                                 

2011/12:UbU21 Leveransplikt för elektroniskt material

Socialutskottets betänkanden

34                                 

2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet

4 res. (S,MP,V)

35                                 

2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

2 res. (SD)

Kulturutskottets betänkanden

36                                 

2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek

12 res. (S,MP,SD,V)

37                                 

2011/12:KrU8 Politik för det civila samhället

11 res. (S,MP,SD,V)

38                                 

2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor

10 res. (S,MP,SD,V)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.