Tisdagen den 25 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:128

2012/13:128

Tisdagen den 25 juni 2013

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 18 juni

          

Ansökan om ledighet

2                                     

Fredrik Lundh Sammeli (S) fr.o.m. den 15 augusti 2013 t.o.m. den 15 februari 2014

Ersättare Tomas Nilsson (S)

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Tomas Nilsson (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 15 augusti 2013 t.o.m. den 15 februari 2014 under Fredrik Lundh Sammelis (S) ledighet

          

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter

4                                     

2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. (V)

NU

med anledning av prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

5                                     

2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

SfU

6                                     

2012/13:Sf16 av David Lång (SD)

SfU

med anledning av prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten

7                                     

2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

FöU

     

          

Svar på interpellationer

Socialminister Göran Hägglund (KD)

8                                     

2012/13:472 av Eva-Lena Jansson (S)

Hälso- och sjukvårdspolitiken

Statsrådet Peter Norman (M)

9                                     

2012/13:454 av Kent Persson (V)

Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftsverk

10                                 

2012/13:480 av Eva-Lena Jansson (S)

Premiepensionssystemet

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

11                                 

2012/13:422 av Kerstin Nilsson (S)

Lönestöd som slår ut ordinarie jobb, lönebidrag och företag

12                                 

2012/13:475 av Meeri Wasberg (S)

Arbetsmarknadspolitikens roll i samhället

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.