Tisdagen den 7 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:110

2010/11:110

Tisdagen den 7 juni 2011

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet måndagen den 30 maj

    

Avsägelse

2                                     

Abir Al-Sahlani (C) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 8 juni

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Ola Johansson (C) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 8 juni

4                                     

Christina Karlsson (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 8 juni

5                                     

Anna-Lena Sörenson (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 8 juni

6                                     

Hannes Beckman (M) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 augusti under Marta Obminskas (M) ledighet

    

Meddelande om frågestund

Torsdagen den 9 juni kl. 14.00

7                                     

Följande statsråd kommer att delta:

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Statsrådet Maria Larsson (KD)

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

Statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Onsdagen den 15 juni kl. 16.00

8                                     

Votering kl. 16.00 tillkommer

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9                                     

2010/11:398 av Ann-Kristine Johansson (S)

Offentlig upphandling och djurskyddskrav

10                                 

2010/11:404 av Jens Holm (V)

Kastrering av smågrisar

11                                 

2010/11:407 av Jonas Sjöstedt (V)

Öppenhet i EU:s jordbruksstöd

12                                 

2010/11:425 av Amineh Kakabaveh (V)

Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden

13                                 

2010/11:426 av Amineh Kakabaveh (V)

Ungas boende

14                                 

2010/11:428 av Sven-Erik Österberg (S)

Initiativ i regionfrågan

15                                 

2010/11:429 av Sven-Erik Österberg (S)

Miljöbalkens ändamålsenlighet

16                                 

2010/11:431 av Hans Linde (V)

Turkiets parlamentsval

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Maria Larsson (KD)

17                                 

2010/11:370 av Laila Olsen (S)

Kost- och näringsfrågor i vård och omsorg

18                                 

2010/11:413 av Gunnar Sandberg (S)

Gårdsförsäljning

Christer Engelhardt (S) tar svaret

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

19                                 

2010/11:397 av Lars Lilja (S)

Kontroll av kosttillskott

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

20                                 

2010/11:405 av Berit Högman (S)

Idrott för alla

21                                 

2010/11:414 av Isak From (S)

Skapande skolas eventuella mervärde för alla elever

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

22                                 

2010/11:352 av Sara Karlsson (S)

Ungas väg in på arbetsmarknaden

2010/11:400 av Esabelle Dingizian (MP)

Långsiktigt statligt ansvar för sommarjobb för skolungdomar

23                                 

2010/11:353 av Josefin Brink (V)

Utdrag ur belastningsregistret för arbetssökande

24                                 

2010/11:362 av Hans Ekström (S)

Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft

2010/11:389 av Maria Stenberg (S)

Rekrytering av nya medarbetare till yrken inom vård och omsorg

25                                 

2010/11:369 av Patrik Björck (S)

Kvinnors situation på arbetsmarknaden

2010/11:380 av Kerstin Nilsson (S)

Kvinnors anmälda arbetsskador

2010/11:381 av Raimo Pärssinen (S)

Kvinnors arbetsmiljö

26                                 

2010/11:373 av Jennie Nilsson (S)

Åtgärder för en fungerande arbetsmarknad

27                                 

2010/11:383 av Ylva Johansson (S)

Åtgärder mot den växande klyftan i sysselsättning mellan kvinnor och män

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

28                                 

2010/11:306 av Peter Persson (S)

Bristande infrastruktur som flaskhals för tillväxt

29                                 

2010/11:315 av Leif Pettersson (S)

Flygledartjänsterna

30                                 

2010/11:356 av Lena Olsson (V)

Upprustning av Västerdalsbanan

2010/11:363 av Tina Ehn (MP)

Lysekilsbanans framtid

2010/11:366 av Siv Holma (V)

Lysekilsbanan

31                                 

2010/11:376 av Annika Lillemets (MP)

Fyrstegsprincipen i EU

32                                 

2010/11:386 av Marie Nordén (S)

Flygförbindelsen Östersund-Umeå och tillgång till specialistsjukvård

2010/11:387 av Isak From (S)

Tillgängligheten till specialistsjukvård

33                                 

2010/11:392 av Jonas Sjöstedt (V)

Arlanda flygplats utsläppstak

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

34                                 

2010/11:39 Tisdagen den 31 maj

MJU

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

35                                 

2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010

FiU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

36                                 

2010/11:FiU39 Nya regler för elektroniska pengar

Socialutskottets betänkande och utlåtande

37                                 

2010/11:SoU14 Apoteksomregleringen

1 res. (S,MP,V)

38                                 

2010/11:SoU17 En EU-agenda för barns rättigheter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

39                                 

2010/11:MJU23 Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft

1 res. (S,MP,V)

Trafikutskottets betänkanden

40                                 

2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster

2 res. (S,MP,V)

41                                 

2010/11:TU26 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen

1 res. (S,V)

Justitieutskottets betänkande

42                                 

2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

8 res. (S,MP,SD,V)

Kulturutskottets betänkanden

43                                 

2010/11:KrU8 Insatser för läsfrämjande och digitalisering

9 res. (S,MP,SD,V)

44                                 

2010/11:KrU10 Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor

4 res. (S,MP,V)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.