Torsdag den 1 december 2016

Föredragningslista 2016/17:38

Föredragningslista

2016/17:38

Torsdagen den 1 december 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 10 november

Avsägelse

2

Andreas Norlén (M) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om kompletteringsval

3

Tobias Billström (M) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2016/17:138 av Hans Linde (V)
Utvecklingen i Turkiet

5

2016/17:140 av Maria Weimer (L)
De afghanska tolkarnas rättigheter

6

2016/17:141 av Christina Örnebjär (L)
Beredningen av barnrättighetsutredningen

7

2016/17:142 av Tina Ghasemi (M)
Barnäktenskap

8

2016/17:143 av Hans Linde (V)
Främjande av vapenexport till Filippinerna


Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkande

9

Bet. 2016/17:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

10

Bet. 2016/17:TU5 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

1 res. (V)

Konstitutionsutskottets betänkande

11

Bet. 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2 res. (V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:SfU6 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

1 res. (SD)

Kulturutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3 res. (SD, L)

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1 res. (M)

Skatteutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

4 res. (M, SD, C, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

16

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.