Torsdag den 1 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:18

Föredragningslista

2020/21:18

Torsdagen den 1 oktober 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 10 september

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

2

2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

SfU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Lena Micko (S)

3

2020/21:15 av Lars Beckman (M)
Paketreselagen och resegarantin

Frågestund kl. 14.00

4

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Statsrådet Lena Micko (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.