Torsdag den 10 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:138

Föredragningslista

2020/21:138

Torsdagen den 10 juni 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 20 maj

Avsägelse

2

Lars Jilmstad (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Lars Jilmstad (M)som ledamot i konstitutionsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2020/21:772 av Lorena Delgado Varas (V)
Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile

5

2020/21:774 av Lorena Delgado Varas (V)
Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

6

Bet. 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

3 res. (M, SD, V, KD)

7

Bet. 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:FiU51 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkande

9

Bet. 2020/21:JuU29 Terrorism

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

10

Bet. 2020/21:MJU21 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

1 res. (V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:AU11 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 m.m.

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

12

Bet. 2020/21:AU12 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

2 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2020/21:SoU24 Socialtjänst- och barnfrågor

71 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2020/21:SoU12 Internationella adoptioner

1 res. (S, MP)

Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.