Torsdag den 12 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:104

Föredragningslista

2015/16:104

Torsdagen den 12 maj 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den21 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2015/16:576 av Magnus Oscarsson (KD)
Bredband och telefoni i hela Sverige

3

2015/16:581 av Edward Riedl (M)
Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

4

2015/16:584 av Helena Bouveng (M)
Biomomsen

5

2015/16:586 av Sten Bergheden (M)
Viltförvaltningen

6

2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD)
Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

7

2015/16:598 av Christian Holm Barenfeld (M)
Översyn av Samhall

8

2015/16:599 av Jenny Petersson (M)
Översyn av Arbetsförmedlingen

9

2015/16:604 av Hans Rothenberg (M)
Kryssningsanlöp och farledsavgifter

10

2015/16:620 av Mikael Oscarsson (KD)
Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter

11

2015/16:624 av Emma Wallrup (V)
Hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

12

RiR 2016:5 Nationella samordnare som statligt styrmedel

KU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utbildningsutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:UbU14 Skolväsendet

65 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:SkU29 Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:NU19 Effektreserv 2020–2025

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

17

Bet. 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:JuU11 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet

19

Bet. 2015/16:JuU15 Synnerligen grova narkotikabrott

4 res. (M, SD)

20

Bet. 2015/16:JuU16 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

6 res. (SD, L)

Frågestund kl. 14.00

21

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Aida Hadzialic (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.