Torsdag den 13 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:74

Föredragningslista

2019/20:74

Torsdagen den 13 februari 2020

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 23 januari

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2019/20:324 av Ali Esbati (V)
Pilotprojekt som bygger på LOV

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

3

2019/20:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2019

KU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

4

Bet. 2019/20:FiU32 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2019/20:JuU14 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

2 res. (M, C, KD, L)

6

Bet. 2019/20:JuU18 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

2 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2019/20:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

12 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

8

Bet. 2019/20:SoU4 Äldrefrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

9

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.