Torsdag den 13 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:14

Föredragningslista

2016/17:14

Torsdagen den 13 oktober 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Statsministerns frågestund

ca 15.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Anmälan om ordförande i utskott

1

Tuve Skånberg (KD) har valts som ordförande i civilutskottet fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. den 30 april under Caroline Szybers (KD) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2016/17:2 Torsdagen den 29 september

UbU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2016/17:38 av Jenny Petersson (M)
Omlokalisering av EMA till Sverige

Interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

4

2016/17:6 av Hans Wallmark (M)
Sveriges möjligheter att söka medlemskap i Nato

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

5

2015/16:793 av Mikael Oscarsson (KD)
Skrotning av Gripen C

Statsrådet Anna Johansson (S)

6

2016/17:22 av Edward Riedl (M)
Nya direktiv till Trafikverket

7

Statsministerns frågestund kl. 14.00

8

Aktuell debatt om Sveriges säkerhetspolitiska situation ca kl. 15.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.