Torsdag den 14 januari 2016

Föredragningslista 2015/16:52

Föredragningslista

2015/16:52

Torsdagen den 14 januari 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Fredrik Malm (L) som suppleant i trafikutskottet

2

Said Abdu (L) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Christina Örnebjär (L) som ledamot i trafikutskottet

4

Said Abdu (L) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i trafikutskottet

5

Maria Weimer (L) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM38 Förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster på internet KOM(2015) 627

NU

7

2015/16:FPM39 Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten KOM(2015) 626

NU

Interpellationssvar

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

8

2015/16:205 av Johan Hultberg (M)
Regeringens försämring av supermiljöbilspremien

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

9

2015/16:262 av Hans Rothenberg (M)
Incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

10

2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

11

2015/16:266 av Hans Rothenberg (M)
Kvinnors företagande

12

2015/16:274 av Edward Riedl (M)
Innovation för flyget

Frågestund kl. 14.00

13

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.