Torsdag den 14 januari 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:52

Föredragningslista

2015/16:52

Torsdagen den 14 januari 2016

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Fredrik Malm (L) som suppleant i trafikutskottet

 

2

Said Abdu (L) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Christina Örnebjär (L) som ledamot i trafikutskottet

 

4

Said Abdu (L) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i trafikutskottet

 

5

Maria Weimer (L) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM38 Förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster på internet KOM(2015) 627

NU

7

2015/16:FPM39 Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten KOM(2015) 626

NU

 

Interpellationssvar

 

 

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

8

2015/16:205 av Johan Hultberg (M)
Regeringens försämring av supermiljöbilspremien

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

9

2015/16:262 av Hans Rothenberg (M)
Incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier

 

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

10

2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

 

11

2015/16:266 av Hans Rothenberg (M)
Kvinnors företagande

 

12

2015/16:274 av Edward Riedl (M)
Innovation för flyget

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

13

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.