Torsdag den 14 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:64

Föredragningslista

2020/21:64

Torsdagen den 14 januari 2021

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

1

2020/21:FPM64 Agenda för terrorismbekämpning COM(2020) 795

JuU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

2

2020/21:255 av Mikael Eskilandersson (SD)
Utredningen av föräldrabalken
2020/21:256 av Mikael Eskilandersson (SD)
En föräldrabalk för barnens bästa

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

3

2020/21:233 av Alexandra Anstrell (M)
Uppgifter om kränkande behandling i Försvarsmakten

 

4

2020/21:252 av Jan R Andersson (M)
Skjutfält för hemvärnets behov i Kalmar län

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

5

2020/21:224 av Clara Aranda (SD)
Covid-19-pandemins effekter på befolkningens psykiska hälsa

 

6

2020/21:245 av Margareta Cederfelt (M)
Agerande under coronapandemin

 

7

2020/21:251 av Markus Wiechel (SD)
Expertmyndigheternas roll gentemot regeringen

 

8

2020/21:259 av Markus Wiechel (SD)
Regeringens hantering av covid-19

 

9

2020/21:264 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ersättningsnämnden

 

10

2020/21:269 av Johan Hultberg (M)
Massvaccination mot covid-19

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

11

2020/21:271 av Dennis Dioukarev (SD)
Det andra amorteringskravet

 

12

2020/21:277 av Momodou Malcolm Jallow (V)
Ett statligt startlån för förstagångsköpare

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

13

2020/21:229 av Linda Lindberg (SD)
Åtgärder mot välfärdsbrottslighet

 

 

Statsrådet Lena Micko (S)

 

14

2020/21:230 av Mikael Oscarsson (KD)
Kommuners medverkan till ofrivillig bosätttning i en annan kommun

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

15

2020/21:209 av Jan Ericson (M)
Elnätsavgiftens storlek

 

16

2020/21:211 av Jan Ericson (M)
Elförsörjningen i vinter

 

17

2020/21:212 av Jan Ericson (M)
Elförsörjningen och satsningen på elbilar

 

18

2020/21:214 av Lotta Olsson (M)
Utvecklingen av svensk exportindustri

 

19

2020/21:218 av Lars Hjälmered (M)
Klimatomställningen och elanvändningen

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

20

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.