Torsdag den 14 november 2019

Föredragningslista 2019/20:32

Föredragningslista

2019/20:32

Torsdagen den 14 november 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Val

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Förnyad bordläggning

 

1

Yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2019/20:107 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Slopande av överskottsmålet

 

3

2019/20:114 av Louise Meijer (M)
Minskade utsläpp av växthusgaser

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2019/20:FPM6 Förordning om genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget 2020 vid Storbritanniens utträde COM(2019) 461

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Framställningar

 

5

2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur

KU

6

2019/20:RS6 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

KU

 

Redogörelse

 

7

2019/20:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

 

Ärenden för avgörande

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2019/20:JuU7 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

1 res. (V)

9

Bet. 2019/20:JuU11 Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

10

Bet. 2019/20:FiU15 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:KrU4 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

1 res. (SD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2019/20:UbU3 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

13

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

 

Val av ställföreträdande justitieombudsman kl. 16.00

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit:

 

14

Lars Lindström som ställföreträdande justitieombudsman fr.o.m. den 1 december

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.