Torsdag den 14 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:16

Föredragningslista

2021/22:16

Torsdagen den 14 oktober 2021

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

1

Upphävande av medgivande för utskotten att besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 23 september

Anmälan om ersättare

3

Christina Nilsson (SD) som ersättare fr.o.m. den 20 oktober t.o.m. den 24 november under Markus Wiechels (SD) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2021/22:4 Tisdagen den 12 oktober

CU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2021/22:32 av Mikael Damsgaard (M)
Säkerhetspolitiska risker vid köp av ryskt kärnbränsle

6

2021/22:40 av Roger Haddad (L)
Arbetsförmedlingens tillgänglighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk

7

2021/22:4029 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

8

2021/22:4224 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

9

2021/22:4231 av Martin Ådahl m.fl. (C)

FiU

med anledning av prop. 2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

10

2021/22:3657 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

11

2021/22:4232 av Johan Hedin m.fl. (C)

JuU

12

2021/22:4233 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

13

2021/22:4234 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

14

2021/22:4235 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

15

2021/22:4236 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

med anledning av skr. 2020/21:215 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

16

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

17

2021/22:1010 av Juno Blom m.fl. (L)

SoU

18

2021/22:1040 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SoU

19

2021/22:1065 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

20

2021/22:1155 av Sofia Nilsson och Anders W Jonsson (båda C)

SoU

21

2021/22:1157 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

Motioner för omedelbar hänvisning

22

4 149 motioner väckta under allmänna motionstiden
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

Enligt bilagd motionsförteckning

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

23

2021/22:17 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Kunskapsbaserad vård till sexualbrottsutsatta

Frågestund kl. 14.00

24

Frågor besvarasav:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.