Torsdag den 15 november 2018

Föredragningslista 2018/19:17

Föredragningslista

2018/19:17

Torsdagen den 15 november 2018

Kl.

13.00

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Anmälan om kompletteringsval

2

Magdalena Schröder (M) som suppleant i utrikesutskottet

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 67 till 72 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

4

Barbro Westerholm (L) som suppleant i EU-nämnden

5

Gulan Avci (L) som suppleant i EU-nämnden

6

Mats Persson (L) som suppleant i EU-nämnden

7

Johan Pehrson (L) som suppleant i EU-nämnden

8

Arman Teimouri (L) som suppleant i EU-nämnden

9

Lina Nordquist (L) som suppleant i EU-nämnden

10

Helena Gellerman (L) som suppleant i EU-nämnden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

11

2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

SfU

Redogörelse

12

2018/19:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.