Torsdag den 16 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:94

Föredragningslista

2018/19:94

Torsdagen den 16 maj 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 april

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Framställning

 

2

2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

FiU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

3

Bet. 2018/19:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

4

Bet. 2018/19:FiU39 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2018/19:SoU8 Hälso- och sjukvårdsfrågor

111 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

6

Bet. 2018/19:SoU21 Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

2 res. (M, SD)

7

Bet. 2018/19:SoU22 Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

8

Bet. 2018/19:TU13 Kollektivtrafik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

9

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.